În data de 19.02.2015, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a înregistrat la Ministerul Educației și Cercetării Științifice  adresa nr. 8395 prin care solicită adoptarea, în regim de urgență, a unor măsuri care se impun, pentru a rezolva situația încadrării cadrelor didactice care predau disciplina Religie, astfel încât să nu fie afectată existența normelor de predare și a locurilor de muncă din sistemul de învățământ preuniversitar.

Departamentul Relații publice și comunicare

Președinte,

Mitică Iosif

În data de 10.02.2015 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a intrat in posesia proiectului ordinului privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea obligațiilor didactice de predare la catedră, a structurilor funcționale pentru personalul de conducere și a criteriilor de stabilire a indemnizațiilor de conducere specifice din inspectoratele școlare, din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, din unitățile de învățământ special și din unitățile conexe și anexele la acesta.

Având în vedere că și în structurile personalului de conducere sunt membri de sindicat cărora le reprezentăm interesele, F.S.L.Î. a transmis o adresă către Ministerul Educației și Cercetării Științifice atenționând asupra următoarelor aspecte ale prevederilor proiectului:

-          Se urmărește modificarea OMECTS nr. 4865 / 2011astfel încât beneficiarii degrevărilor parțiale de normă să efectueze integral norma didactică începând cu 1 septembrie 2015;

-          Se dorește modificarea cuantumului indemnizațiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar, din unitățile conexe, din inspectoratele școlare, din casele corpului didactic, de la 1 mai 2015;

-          Se intenționează modificări majore în sistemul de normare a personalului didactic auxiliar și nedidactic, normare raportată la numărul mediu de elevi la nivel de județ, tot de la 1 mai 2015.

Aceste schimbări majore vor avea ca efect reducerea normelor didactice de predare, posturilor nedidactice și didactice auxiliare cât și modificarea indemnizațiilor de conducere.

F.S.L.Î. nu poate fi de acord cu măsuri care pot afecta organizarea și calitatea sistemului de învățământ cât și statutul social și profesional al angajaților din învățământul românesc.

Înainte de discuția acestui proiect se impune modificarea  Legii 63 / 2011 prevăzute la punctul 9 al Acordului semnat în 27 octombrie 2014 între Guvernul României și federațiile sindicale din învățământ, astfel încât toate problemele sistemului de învățământ să fie reglate prin lege și nu prin elaborarea unui act administrativ cu caracter normativ, de forță juridică inferioară.

Președinte,

prof. Mitică Iosif

Departamentul Relații publice și comunicare

Casa Națională de Pensii Publice ne-a transmis o informare privind o serie de modificări legislative din domeniu, aplicabile pentru anul 2015, noutăți care, în opinia noastră, sunt importante pentru toți salariații:

  • Cota contribuției individuale de asigurări sociale este de 10.5 %, indiferent de condițiile de muncă;
  • Cota de contribuție aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 5 % și este inclusă în contribuția individuală de asigurări de sănătate;
  • Câștigul salarial mediu brut este de 2.415 lei;
  • Plafonul maxim al bazei de calcul a contribuției de asigurări sociale este reprezentat de valoarea corespunzătoare a de cinci (5) ori a câștigului salarial mediu brut, respectiv 12.075 lei;
  • În situația contractelor de asigurare socială, nivelul minim al venitului lunar asigurat este de 845 lei, iar nivelul maxim de 12.075 lei. Astfel, cota de contribuție de asigurări sociale de stat reprezintă 26,3 % din venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, respectiv 222 lei în cazul  venitului minim lunar asigurat de 845 lei sau 3.176 lei  în cazul venitului lunar asigurat maxim de 12.075 lei;
  • Valoarea punctului de pensie este de 830,2 iar indicele de corecție este de 1,07;
  • Ajutorul de deces se acordă, în cazul decesului asiguratului, pensionarului sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale și se află în întreținerea titularului la data decesului, unei singure persoane care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces și care poate fi, după caz: soțul supraviețuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul, moștenitorul în condițiile dreptului comun sau în lipsa acestora, orice altă persoană care dovedește cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces; în cazul decesului copilului inapt pentru muncă, indiferent de vârstă, ajutorul de deces se acordă cu condiția prezentării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap sau, în lipsa acestuia, a actului medical vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt pentru muncă și data ivirii acesteia;
  • Dreptul asiguraților la ajutor de deces nu este condiționat de îndeplinirea unui stagiu de cotizare;
  • Cuantumul ajutorului de deces este de 2415 lei în cazul decesului asiguratului sau pensionarului și de 1208 lei în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului;
  • Cuantumul indemnizației de însoțitor, în cazul de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate, este de 665 lei.

         Președinte al S.L.S.Î.P.

            Prof. Mitică Iosif

În anul calendaristic 2014 S.L.S.Î.P.Constanța a acordat, conform statutului, ajutoare financiare unui număr de 852 de sindicaliști solicitanți aflați în situații critice din punct de vedere financiar, familial și medical.

Sumele care au venit în sprijinul acestora  au fost următoarele:

- ajutor deces părinte – 51250 lei

- ajutor deces soț/soție – 8700 lei

- ajutor deces membru de sindicat – 5500 lei

- ajutor deces copil – 900 lei

- ajutor maternitate – 29100 lei

- ajutor calamitate – 2000 lei

- ajutor social – 16400 lei

- ajutor excepțional – 9200 lei

- ajutor boală – 78340 lei

- ajutor Crăciun – 4989,87 lei.

Totalul sumelor acordate: 206379, 87 lei.

Departamentul Relații publice și comunicare

 

23rd Ian, 2015

Comunicat S.L.S.Î.P.

Având în vedere că sâmbătă, 24 Ianuarie 2015, Inspectoratul Școlar Județean  Constanța organizează olimpiade pe diverse discipline și concursuri sportive facem următoarele precizări:

Ziua de 24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române  a fost declarată zi de sărbătoare națională prin Legea nr. 171/2014.

Raportat la dispozițiile art. 139 din Codul muncii, ziua de 24 Ianuarie nu a fost declarată și zi liberă, în care nu se lucrează. Ca atare, ziua de 24 Ianuarie 2015, deși este zi de sărbătoare națională, nu este considerată zi liberă nelucrătoare.

Totuși, luând în considerare că data de 24 Ianuarie 2015 este într-o zi de sâmbătă, zi de repaus săptămânal, la nivelul unităților de învățământ care, cu această ocazie, vor desfășura anumite activități, urmează a fi aplicate dispozițiile art. 8  (1) din Ordonanţa de urgenţă nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015:

            În anul 2015, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul din sectorul bugetar încadrat în funcţii de execuţie sau de conducere, precum şi munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor compensa numai cu timp liber corespunzător.

Departamentul Relații publice și imagine

În preajma sărbătorilor Crăciunului , ca în fiecare an, sindicatul nostru a oferit pachete cu alimente membrilor de sindicat din categoria personalului nedidactic. Așa cum am procedat și în anii precedenți, publicăm lista unităților de învățământ unde s-au distribuit aceste ajutoare sociale în luna decembrie 2014:

CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA DELFINUL CONSTANTA

CENTRUL SCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA ALBATROS CONSTANTA

CLUBUL SPORTIV SCOLAR CONSTANTA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.8 CONSTANTA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.10 CONSTANTA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT CASUTA DE TURTA DULCE CONSTANTA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NOROCEL CONSTANTA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT ZUBEYDE HANIM CONSTANTA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT DUMBRAVA MINUNATA CONSTANTA

GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.33 CONSTANTA

SCOALA GIMNAZIALA NR.16 M.I.DOBROGEANU CONSTANTA

SCOALA GIMNAZIALA GH.TITEICA CONSTANTA

LICEUL TEHNOLOGIC GH. DUCA CONSTANTA

LICEUL TEHNOLOGIC D. LEONIDA CONSTANTA

LICEUL TEHNOLOGIC GH.M.COSTIN CONSTANTA

LICEUL TEORETIC MURFATLAR

SCOALA GIMNAZIALA A.V.RADULESCU MURFATLAR

SCOALA GIMNAZIALA SIMINOC

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL SIMINOC

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL NR.2 MURFATLAR

LICEUL COBADIN

LICEUL TEORETIC BANEASA

SCOALA GIMNAZIALA A. SALIGNY

LICEUL TEORETIC NEGRU VODA

LICEUL TEORETIC A.SALIGNY CERNAVODA

SCOALA GIMNAZIALA M.ELIADE CERNAVODA

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 CERNAVODA

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 CERNAVODA

LICEUL TEHNOLOGIC AXIOPOLIS CERNAVODA

LICEUL TEHNOLOGIC I.C.BRATIANU LOC.N. BALCESCU

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL CARUSEL LOC.N.BALCESCU

GRADINITA CU PROGRAM NORMAL DOROBANTU

LICEUL TEORETIC CRUCEA

LICEUL TEORETIC M.KOGALNICEANU

Departamentul Relații publice și comunicare

Azi prăznuim Soborul Sfantului Ioan Botezătorul, zi în care îl cinstim pe cel ce l-a botezat pe Hristos în apa Iordanului și care a dorit să se micșoreze pentru ca aproapele său să sporească.

Tuturor sărbătoritelor  și sărbătoriților le urăm ca generozitatea Sfântului să le ofere ocrotire, bunăstare, sănătate și cât mai multe gânduri și zile bune.

LA MULȚI ANI!

      Biroul Operativ al S.L.S.I.P.                                             Președinte,

                    Prof. Mitică Iosif

 

12th Dec, 2014

Noutăți salariale

În data de 11.12.2014, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, prof. Simion Hancescu, a participat la ședința de Dialog Social de la Ministerul Finanțelor Publice unde s-au discutat mai multe proiecte de acte normative, cele mai importante fiind Proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2015 și Proiectul de OUG privind salarizarea pentru anul viitor.

Proiectul ordonanței privind salarizarea din anul 2015 cuprinde creșterea salarială din învățământ pentru personalul didactic prevăzută în Acordul semnat de sindicate și guvern în luna octombrie (5% de la 1 martie 2015 și 5% de la 1 septembrie 2015).

La aceeași întâlnire președintele a solicitat corectarea articolului ordonanței privitor la decontarea navetei din care a fost omis personalul didactic auxiliar.

Proiectul Legii Bugetului de Stat pentru 2015 are prevăzute și sumele pentru plata sentințelor care ar fi urmat să fie achitate în 2016 dar care se preconizează a intra în plată în prima parte a anului 2015.

Informăm că și personalul nedidactic va beneficia de două măriri conform H.G. 1091 / 10.12.2014 ca urmare a creșterii salariului minim brut pe țară la 975 lei începând cu 1 ianuarie 2015 și la 1050 lei începând cu 1 iulie 2015.

 Departamentul Relații publice și comunicare

Fideli credinței că, pentru îmbunătățirea statutului și a imaginii personalului din învățământul preuniversitar din România, trebuie să acționăm ținând cont de nevoile colegilor noștri din sistem, inclusiv de cele referitoare la formarea profesională continuă, joi, 05.12.2014, în Sala Atlas 1 a Hotelului Radisson BLU din București, reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ au organizat un nou eveniment de mare impact: Conferința Internațională ,,Dezvoltarea dialogului social în sectorul educație – securitatea și sănătatea în școli, o condiție necesară pentru o educație de calitate”, punctul final al unui amplu proiect finanțat prin Programul Norvegian de Cooperare pentru România (Norway Grants). În cadrul proiectului ,,Dezvoltarea structurilor de dialog social în sectorul educație”, la nivelul întregii țări, pe regiuni de dezvoltare, a fost derulat programul de formare continuă ,,Cultura sănătății și securității muncii”, un program modular gratuit, de 80 de ore, acreditat de Ministerul Educației Naționale prin O.M.E.N. nr. 5550/2013, dotat cu 20 de credite profesionale transferabile, adresat membrilor de sindicat și realizat prin stagii non-disciplinare.

Amploarea și importanța acestui efort al F.S.L.Î. și al organizațiilor sindicale afiliate sunt demonstrate atât de cifre (formarea în problematica SSM a 690 de angajati ai sistemului de învățământ preuniversitar de stat, consilierea a cca. 660 de unități/instituții de învățământ, elaborarea și tipărireaîn premieră în Româniaa unui Ghid pentru unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar de stat pentru asigurarea sănătății și securității muncii și a unui Studiu privind securitatea și sănătatea în muncă în școlile și grădinițele din România) cât și de numele celor care au onorat, cu prezența și intervențiile lor, activitatea din  05.12.2014: Simion Hancescu - Președinte al F.S.L.Î., Iacob Baciu, Președintele C.S.D.R. (promotorul proiectului), Remus Pricopie, Ministrul Educației Naționale, Excelența Sa Doamna Tove Bruik Westberg - Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Regatului Norvegiei, Tudor Prisecaru, Secretar de Stat – M.E.N., Ecaterina Andronescu, Senator – Președinte al Comisiei pentru Învățământ din Senatul României, Liviu Marian Pop - Senator-Președinte al Comisiei pentru Muncă din Senatul României, Șerban Iosifescu - Președinte al Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar, Kounka Damianova - Președinte al Comitetului Permanent pentru Egalitate, din cadrul Comitetului sindical European pentru Educație (E.T.U.C.E.) ș.a.

În cazul Regiunii Sud-Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea), de acest program de formare continuă – început în ianuarie 2014, încheiat în noiembrie 2014, coordonat de către prof. Mitică Iosif – Președinte al S.L.S.Î.P. Constanța – au beneficiat aproximativ 85 de angajați și tot atâtea unități/instituții de învățământ preuniversitar de stat, 57 dintre aceștia fiind din județul Constanța.

Închei prin a le mulțumi tuturor colegilor noștri care au încredere în munca noastră, o apreciază la adevărata sa valoare și care au înțeles că, înainte de orice, sindicatul înseamnă SOLIDARITATE !!!

                                                                                                                                                     Președinte,

Prof. Mitică Iosif

5th Dec, 2014

Sfântul Nicolae

Sfântul Nicolae să dăruiască sărbătoriților săi zâmbetele unei zile împlinite, bucuriile unei vieți liniștite și căldura sentimentelor celor apropiați lor!

LA MULȚI ANI!

Categories