Datorită repetatelor demersuri ale Federației Sindicatelor Libere din Învățământ au fost abrogate notele cuprinse în legea bugetului care produceau confuzii în privința decontului navetei.

Potrivit O.U.G. nr. 59/2014, în cuprinsul Legii nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, la anexa nr.3 (anexa nr.4 în forma inițială a legii) Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor  descentralizate la nivelul județelor pe anul 2014 nota de subsol nr. 2 se abrogă. De asemenea, la anexa nr.4  (anexa nr.5 în forma inițială a legii) Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și municipiilor, sectoarelor și Municipiului București, pe anul 2014 nota de subsol nr.4 se abrogă.

Ca urmare, decontul navetei personalului didactic și didactic auxiliar se face conform art. 105 (2 lit.f) din Legea educației naționale nr.1/2011 și ale Instrucțiunilor Ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.2/2011.

Departamentul Relații publice și comunicare

Președinte,

Prof. Mitică Iosif

Aflăm din presa locală că Inspectoratul Școlar Județean Constanța a primit o notă din partea Ministerului Educației Naționale prin care cadrele didactice care predau la clasele a VIII-a și a XII-a vor primi sarcini noi de lucru, ca urmare a diminuării numărului de ore de predare cu o săptămână.

Precizăm, pentru colegii noștri, că nota – postată, de altfel, pe forumul I.S.J. în 29.09.2014 la pagina Anunțuri importante – se referă la organizarea activității în anul 2014-2015.

Documentul nu prevede măsuri speciale, diferite de cele ale anilor anteriori, făcând referire la organizarea pregătirilor suplimentare ale elevilor în vederea susținerii Evaluării Naționale și a examenului de bacalaureat cât și la implicarea personalului didactic în pregătirea și organizarea derulării acestor examene.

Sindicatul Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța va reacționa în cazul în care sarcinile stabilite cadrelor didactice vor depăși atribuțiile incluse în fișa postului.

 Departamentul Relații publice și comunicare

Președinte,

Prof. Mitică Iosif

Stimați colegi,

Cu mândrie vă aduc la cunoștință faptul că, la insistențele și în formularea sugerată de către Sindicatul Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța, conducerea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ a reușit să impună art. 2 (2) din Legea nr. 124/2014, adoptată de către Parlamentul României și publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 700 din 24.09.2014, prin care:

,,se exonerează de la plată sumele nerecuperate de către instituțiile publice reprezentând contravaloarea tichetelor cadou acordate în anii 2008 și 2009 prin hotărâri ale consiliilor locale, pe care personalul din învățământul preuniversitar de stat trebuie să le restituie drept consecință a constatării de către Curtea de Conturi sau alte instituții cu atribuții de control a unor prejudicii.”

Spre știința tuturor celor interesați

Președinte al S.L.S.Î.P.,

 Prof. Mitică IOSIF

bc0a0bfb91

În întreaga lume ziua de 5 Octombrie este destinată a fi o zi specială de apreciere a cadrelor didactice, o zi pentru a onora profesorii și a recunoaște contribuțiile acestora pe termen lung pe care le au în viața noastră.

Din 1994, de când a fost declarată de UNESCO drept World Teacher’s Day este sărbătorită în peste 200 de țări.

Anul acesta, la cea de-a XX-a celebrare,  loggo-ul lansat de importanta organizație internațională este Invest in the future, invest in teacher’s  - Investește în viitor, investește în profesori.

Ne dorim ca acest deziderat mondial să-și găsească ecourile și în politicile educaționale din țara noastră, știut fiind faptul că mult-promisul și nerespectatul procent de 6% din P.I.B. își așteaptă concretizarea, solicitat fiind deopotrivă de elevi, personal din învățământ și părinți.

Dacă starea educației românești și condițiile pe care le oferă multe din instituțiile de învățământ chiar de la începutul acestui an școlar nu ne dau motive de laudă, dacă lista așteptărilor și nemulțumirilor este încă deosebit de încărcată, speranța noastră într-un viitor cât mai apropiat de dezideratele strategice ale UNESCO rămâne pozitivă doar susținută de lupta noastră cu inerția, conservatorismul și lipsa de concretitudine a promisiunilor aleșilor noștri.

Conducerea Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța urează tuturor slujitorilor catedrei să aibă puterea de a-și demonstra reputația pe care o merită și să trăiască din plin satisfacțiile performanțelor personale și ale discipolilor lor.

LA MULȚI ANI!

 

Ca urmare a solicitărilor formulate de organizațiile județene ale  Federației Sindicatelor Libere din Învățământ și a intervenției președintelui Simion Hancescu,  Ministerul Educației Naționale va debloca programul EDUSAL, mâine, 2 octombrie 2014, pentru a se permite efectuarea operațiunilor corespunzătoare în vederea plății sentințelor judecătorești restante, neachitate în luna septembrie. Plățile se vor efectua și la unitățile conexe.

Departamentul Relații publice și comunicare

În 23 septembrie 2014 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a înaintat Ministerului Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Doamnei Ministru Rovana Plumb, o adresă având ca scop deblocarea posturilor, problemă prioritară la început de an școlar, cu efecte în derularea normală a activității din instituțiile de învățământ preuniversitar. Federația a mai făcut această solicitare și în lunile martie și iulie.

Având ca motivație necesarul de personal diminuat prin pensionare și mai ales prin reducerea, în ultimii ani, a 30000 de posturi (în special din rândul personalului didactic auxiliar și nedidactic) F.S.L.Î. solicită emiterea, în regim de urgență, a unui act normativ care să reglementeze ocuparea prin concurs a posturilor vacante și a celor ce se vacantează, conform principiului unu la unu.

Departamentul Relații publice și comunicare

Consecvenți ideii că, în ciuda reticenței clasei politice din România și a lipsei receptivității față de soluțiile propuse de partenerii de dialog social, nu putem renunța la eforturile necesare ameliorării situației economice, profesionale și sociale a oamenilor din sistemul național de învățământ preuniversitar, reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ (F.S.L.Î.) au organizat o nouă întâlnire cu factorii de decizie din Guvernul României în speranța că dezbaterile de idei vor duce în cele din urmă și la concretizarea unor soluții viabile.

Ieri, 10 septembrie 2014, la sediul  F.S.L.Î. din București, Bd. Regina Elisabeta, nr. 32, sect. 5, membrii Biroului Operativ și ai Colegiului Național al Liderilor au stat față în față cu doamna Aurelia Cristea, Ministru delegat pentru Dialog Social, doamna Mariana Voinescu, consilier la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și domnul Ion Gibescu, director în  Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Direcția Politici Salariale.

Cele mai importante probleme sesizate de către reprezentanții F.S.L.Î. au fost următoarele:

  • necesitatea adoptării unei noi legi a salarizării în sistemul de învățământ preuniversitar de stat, astfel încât cariera didactică să devină atractivă pentru tinerii de valoare;
  • salariile mici aflate în plată în acest moment și aplatizarea grilei de salarizare ca urmare a creșterii valorii salariului minim pe economie și a măririi cu câteva procente a salariilor personalului didactic cu o vechime de 0-6 ani;
  • sumele ridicol de mici pe care le obțin în plus la salariu colegii care se prefecționează prin susținerea gradelor didactice;
  • necesitatea reintroducerii salariului de merit și acordarea gradației de merit și personalului didactic auxiliar;
  • scoaterea sporului de vechime din salariul de bază, elaborarea unor noi normative de încadrare a personalului cu funcții comune (nedidactic), astfel încât să se pună capăt suprasolicitării sale precum și reintroducerea sporurilor specifice activităților derulate de această categorie de personal;
  • efectele O.U.G. nr. 49/2014, care blochează, pentru colegii care au îndeplinit vârsta standard de pensionare, posibilitatea de a ieși la pensie în momentul când această condiție este îndeplinită.

La sfârșitul acestei săptămâni, membrii Biroului Operativ al F.S.L.Î., domnul președinte Simion Hancescu, domnul prim-vicepreședinte Ioan Țenț și domnul secretar general Constantin Rada, vor avea o nouă întâlnire cu domnii Victor-Viorel Ponta, Prim-ministru al României, Remus Pricopie, Ministrul Educației Naționale și Mihnea Costoiu, Ministrul delegat pentru Învățământ Superior, Cercetare Ştiințifică și Dezvoltare Tehnologică. Lista scurtă de revendicări cu care colegii noștri se vor prezenta la această întâlnire se va referi la: aplicarea prevederilor Legii nr.221/2008, chiar și gradual, problema personalului cu funcții comune (nedidactic), problema decontului contravalorii navetei în învățământul preuniversitar de stat și anularea modului de finanțare a unităților/instituțiilor din  învățământul preuniversitar de stat plecând de la costul standard/elev sau creșterea valorii alocate pentru acest cost standard.

                                                       Președinte al Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța

                                                                           Profesor Mitică IOSIF

8th Sep, 2014

La mulți ani!

0b0c25b472e2e3bd30add178

Astăzi, pretutindeni în lume, creștinii ortodocși celebrează prima mare sărbătoare, primul praznic împărătesc din anul bisericesc (care a început pe 1 septembrie), Nașterea Maicii Domnului sau Sfântă Maria Mică, prilej de mare bucurie.

Tuturor colegilor noștri, care poartă numele de Maria, Mărioara, Măriuca, Mariana, Marina, Marinela, Mioara, Marian, Marin, Marinică și își serbează astăzi ziua sfântă a numelui le urăm cu toată dragostea:

LA MULȚI ANI !!!

Biroul Operativ al S.L.S.Î.P Constanţa

Președinte, prof. Mitică IOSIF

Dragi colegi,

Permiteți-mi ca, la începutul anului școlar 2014-2015, cu profundă prețuire și respect, să vă transmit cele mai frumoase gânduri,  împreună cu urarea de a vă bucura de succes, liniște, sănătate de fier, putere de muncă, reușite în plan personal precum și de roade bogate și satisfacții profesionale, în fiecare clipă și pentru fiecare elev pe care îl veți călăuzi pe drumul devenirii sale ca OM !  

 Tuturor celor care trudesc pentru binele copiilor noștri și al școlii constănțene, locul unde se construiește, cu străduință, migală și pasiune viitorul, ziua de mâine, tuturor oamenilor-model pentru generațiile care au fost, care sunt și care vor fi, le urez:

LA MULȚI ANI !!!

Să ne ajute Dumnezeu să ne păstrăm speranțele și, împreună, cu stăruință și răbdare, să le putem transforma în realitate.

Prof. Mitică IOSIF,

Președinte al Sindicatului Liber al Salariaților

din Învățământul Preuniversitar Constanța

Stimați colegi,

Am marea satisfacție de a vă anunța posibilitatea reluării Programului de formare continuă ,,Cultura sănătății și securității în muncă”, din cadrul Proiectului Dezvoltarea structurilor de dialog social în sectorul educație, un program de formare modular derulat de către F.S.L.Î. și organizațiile sindicale județene afiliate (în cazul nostru, S.L.S.Î.P. Constanța), realizat prin stagii non-disciplinare, acreditat de Ministerul Educaţiei Naționale prin OMEN nr.5550/2013, însumând 80 de ore (din care 15 ore de teorie, 53 de ore de aplicații prectice, 6 ore de evaluare continuă și 6 ore de evaluare finală), cu 20 de credite.

Principalul scop al acestui program de formare este susţinerea procesului de îmbunătăţire a sistemului naţional de educaţie şi formare profesională, prin crearea unui climat de siguranţă a elevilor şi a personalului şcolii.

Detalii despre graficul modulelor de formare, condițiile pentru înscrierea candidaților și documentele-anexă le găsiți în attachement ( Conditii inscriere curs formare SSM E III 2014Anexa nr.1, Cerere inscriere cursAnexa nr.2, Scrisoare de motivatieAnexa nr.3, CV Europass modelAnexa nr.4, Adeverinta sindicatAnexa nr.5, Adeverinta unitate de invatamant )

Președinte al Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța

Prof. Mitică IOSIF

Categories