8th apr., 2015

Paște fericit!

Primăvara – anotimpul renașterii naturii ne aduce și bucuria Reînvierii Domnului Iisus Hristos.

Mult asteptatele sărbători pascale să vă lumineze existența, să vă ofere îmbrățișările calde ale celor dragi o dată cu ciocnirea ouălor înroșite și să vă facă inimile să pulseze pentru iubire, pace, credință, iertare, speranță și sentimente împărtășite.

PASTE FERICIT!

Biroul Operativ al S.L.S.Î.P.

Președinte,

Prof. Mitică Iosif

6th apr., 2015

Zile libere de Paști

Vă reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, sub nr. 1483/13.11.2014 și publicat în Monitorul Oficial Partea a V-a nr. 5 din 26.11.2014, articolul 28, alineatul (4), prima, a doua și a treia zi de Paști sunt zile libere nelucrătoare. În aceste condiții, pentru angajații din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar din județul Constanța, aparținând cultelor romano-catolic, greco-catolic și protestant, zilele de 6 și 7 aprilie 2015 sunt zile nelucrătoare. Pentru angajații care aparțin cultului ortodox, zilele de 13 și 14 aprilie 2015 vor fi zile nelucrătoare.  

În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă aceste zile libere, salariații beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază de 100 % din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru, așa cum prevede  articolul 28, alineatul (5), din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar.

Președinte,

Prof. Mitică IOSIF

3rd apr., 2015

Paște fericit!

În curând dedicăm trăirile noastre sărbătorilor pascale.
Tuturor credincioșilor catolici le urăm ca Învierea Domnului să le ofere prețioasa lumină a credinței ce ne călăuzește spre dragoste, bunătate, toleranță, iubirea aproapelui și gândurile bune pentru toți cei cu ale căror cărări ne intersectăm pe traseul vieții.
PAȘTE FERICIT!
Biroul Operativ
1st apr., 2015

Comunicat de presă

Ieri, 31.03.2015, în prezența a 130 de reprezentanți ai Grupelor sindicale, s-a desfășurat, la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța, Conferința Județeană a Liderilor S.L.S.Î.P. Constanța, având pe ordinea de zi prezentarea unor informații de actualitate referitoare la activitatea sindicală la nivel local și național, prezentarea și aprobarea Raportului privind activitatea financiar-contabilă pe anul 2014, discutarea unor detalii privind Regulamentul de organizare al S.L.S.Î.P și eficientizarea activității prin sectorizarea grupelor sindicale.

La lucrările  conferinței au participat și invitați speciali: Domnul Senator Liviu Marian Pop – Ministru delegat pentru Dialog Social, Domnul Simion Hancescu – Președinte al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Domnul Ioan Țenț – Prim – vicepreședinte al F.S.L.Î.,  Doamna Irinela Nicolae – Inspector Școlar General Adjunct, delegată din partea Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Într-o discuție liberă și deschisă cu participanții, în prezența reprezentanților mass-media, invitații au răspuns numeroaselor întrebări ale liderilor grupelor sindicale, generate de actele care vizează organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar, de supraîncărcarea programelor școlare, a efectivelor la clasă, a multitudinii de documente ce se cer completate, la probleme de natură salarială sau referitoare la bugetele alocate pentru materialele necesare bunei desfășurări a activității la clasă.

Departamentul Relații publice și comunicare

Președinte,

Prof. Mitică Iosif

Consiliul  Director al Sindicatului Liber al Salariaţilor din Invăţământul Preuniversitar Constanţa, în temeiul art. 14 alin. (4) și (5) din Statutul S.L.S.Î.P., convoacă întrunirea Conferinţei Judeţene a Liderilor  Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa în data de 31 martie 2015, ora 1100, la  Casa de Cultură a Sindicatelor  din Constanţa.

În conformitate cu art. 14 alin. (1) din Statutul Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa, la întrunirea Conferinţei Judeţene a Liderilor  Sindicatului Liber al Salariaţilor au obligația de a participa toți liderii grupelor sindicale.

Ordinea de zi :

  1. Informări de actualitate privind activitatea sindicală de la nivel județean și național;
  2. Raport privind execuția bugetară pe anul 2014;
  3. Sectorizarea grupelor sindicale – membrii Biroului Operativ,  ai Consiliului Director;
  4. Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.L.S.Î.P Constanța;
  5. Diverse.

Consiliul Director al S.L.S.Î.P.

Stimați colegi,

Dorim să vă anunțăm faptul că au fost publicate, pe discipline școlare, modelele de subiecte și bareme de corectare și notare pentru examenul de titularizare 2015. Acestea pot fi consultate pe adresa:  http://subiecte.edu.ro/2015/titularizare/modeledesubiecte/

Vă rugăm să aduceți acest fapt la cunoștința tuturor membrilor noștri de sindicat interesați de acest examen scris din 15 iulie 2015.

 Prof. Mitică Iosif,

Președinte al S.L.S.Î.P. Constanța

După insistentele demersuri ale Federației Sindicatelor Libere din Învățământ la nivelul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, al Ministerului Finanțelor Publice și al structurilor asociative ale administrațiilor locale privind deblocarea situațiilor în care unele autorități locale nu au efectuat plata drepturilor salariale obținute prin hotărâri judecătorești, încălcând Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, O.U.G. nr. 83/2014 (art. 35, alin, 1-7) și Circulara M.F.P. nr. 415675/24.02.2015, ministerul finanțelor și cel al educației au transmis către primari adresa nr. 415993/13.0.,2015.

După argumentația juridică și mențiunea că orice întârziere atrage după sine cheltuieli suplimentare cu impact asupra deficitului bugetar, documentul se încheie cu următoarea precizare:

Din aceste considerente este necesar să dispuneți de urgență măsurile ce se impun astfel încât personalul din unitățile de învățământ special și din centrele de resurse și asistență educațională, precum și din învățământul preuniversitar de stat să poată beneficia în luna martie 2015 de plata primelor două tranșe din sumele ce trebuiesc plătite în acest an. Documentul este semnat de miniștrii celor două instituții, Sorin Mihai Cîmpeanu și Darius-Bogdan Vâlcov.

Chiar dacă la nivelul județului Constanța nu avem semnale că ar fi situații de neefectuare a acestor plăți, conform legii,  facem publică acțiunea federației inițiată în sprijinul organizațiilor sindicale județene afectate.

Departamentul Relații publice și comunicare

Președinte,

prof. Mitică Iosif

 

Refuzul, în unele județe, de efectuare a plății drepturilor salariale din învățământul preuniversitar, obținute prin hotărâri judecătorești, în luna martie, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, O.U.G. 83/2014 (art. 35, alin. 1-7) și Circulara M.F.P. nr. 415675/24.02.2015 a determinat demersul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ de a se adresa, în data de 11.03.2015,  Guvernului României, Domnului Prim-ministru Victor-Viorel Ponta, în vederea efectuării unor verificări privind asigurarea fondurilor necesare și rezolvarea situațiilor de restanțe.

În același sens, în data de 12.03.2015, F.S.L.Î. a înaintat și Asociației  Comunelor din România adresa 160/12.03.2015, Asociației Municipiilor din România adresa 161/12.03.2015 și Asociației Orașelor din România adresa 162/12.03.2015, solicitând sprijinul pentru soluționarea cât mai rapidă a acestor situații.

Departamentul Relații publice și comunicare

Președinte,

Prof. Mitică Iosif

În urma sesizării unor organizații sindicale județene afiliate F.S.L.Î. privind situații în care autoritățile publice locale încalcă Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014, O.U.G. 83/2014 (art.35, alin.1-7) și Circulara M.F.P. nr.415675/24.02.2015, refuzând să plătească drepturile de natură salarială stabilite prin hotărâri judecătorești invocând insuficiența fondurilor alocate, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a înaintat Guvernului României, Domnului Prim-ministru Victor-Viorel Ponta, adresa nr. 153/11.03.2015.

Prin acest document se adresează rugămintea de a se dispune efectuarea unor verificări pentru a se stabili cine se face vinovat de încălcarea obligativității efectuării acestor plăți cât și luarea unor măsuri pentru soluționarea imediată a acestor situații.

Departamentul Relații publice și comunicare

Președinte,

Prof. Mitică Iosif

6th mart., 2015

8 MARTIE

8 MARTIE  și fiecare zi de primăvară și de viață să vă fie prilej de sărbătoare, dragostea și prețuirea celor din jur să vă fie talisman pe tot parcursul anului iar bucuria, sănătatea, împlinirea să rezoneze intens în fiecare clipă a trăirii noastre!

Tuturor mamelor, fiicelor, surorilor, colegelor, tuturor celor ce poartă numele “femeie”

LA MULȚI ANI!

Biroul Operativ al S.L.S.Î.P.

Președinte,

Prof. Mitică Iosif

Categories