Avand in vedere ca O.U.G. nr.49/2014 intrata in vigoare in 30 iunie 2014 nu a adus in textul sau solicitarile sindicalistilor privind pensionarea anticipata dar a generat disfunctii in aplicare si discriminari intre categoriile de personal pentru pensionatii din 2014, Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant reintervine la Ministerul Educatiei Nationale cu adresa 771/25.07.2014 prin care solicita, cu o motivatie juridica si practica, modificarea in regim de urgenta a art.284 din Legea Educatiei Ntionale nr.1/2011 in sensul mentionarii explicite a pensionarii anticipate, cu 3 ani inainte de implinirea varstei standard de pensionare, fara diminuarea cuantumului pensiei.

Departamentul Relatii publice si comunicare

În data de 16 iunie 2014 dl. senator P.D.L. Constanța, Christian Gigi Chiru, a adresat ministrului educației, dl Remus Pricopie, o interpelare având ca subiect salarizarea personalului nedidactic - Interpelare senator Chiru   – subiect dezbătut cu politicienii locali în aprilie, la masa rotundă cu tema “Educația- interes național în context european” organizată de sindicatul nostru.

În ședința Senatului din 23 iunie 2014 a fost formulat răspunsul la interpelare – Raspuns min. invatamantului.

Marți, 15.07.2014, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a înregistrat la Ministerul Educației Naționale adresa nr. 721/15.07.2014 prin care se solicită deblocarea posturilor în învățământul preuniversitar de stat Adresa FSLI catre MEN.

Departamentul Relații publice și comunicare

Sindicatul Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța se declară în dezacord cu modul în care Direcția Generală de Educație și Învățare pe tot Parcursul Vieții, Direcția Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară Națională și Centrul Național de Evaluare și Examinare au gândit organizarea și desfășurarea evaluărilor naționale  din acest an la clasele a II-a, a IV-a și a VI-a.

Ne referim în mod expres la efectele asupra elevilor și personalului angajat datorate modificărilor impuse de adaptarea orarului școlar și  al utilizării spațiilor școlare, la numeroasele dificultăți privind asigurarea dotărilor tehnice necesare multiplicării fișelor de evaluare.

În același timp dorim să remarcăm totalul dispreț al reprezentanților instituțiilor  menționate privind respectarea drepturilor prevăzute în Codul muncii (art. 112-137), referitoare la reglementările privind programul de muncă – programul de repaus, în condițiile în care membrii comisiei se implică atât în participarea la evaluare cât și în desfășurarea programului didactic curent, acumulând în acest fel 10-12 ore de activitate continuă.

Am adăuga la acest aspect dificultățile întâmpinate în deplasarea personalului navetist către unitățile de învățământ la orele dimineții când nu circulă mijloace de transport în comun (conform Procedurii nr.646/06.05.2014 prezența comisiei  la unitate este la ora 5.00). În  unitățile de învățământ mai mici există riscul insuficienței personalului didactic ținând cont de condițiile impuse de procedurile elaborate privind rolurile membrilor comisiei de evaluare.

Toate acestea ne confirmă, încă o dată, că în educație nu există o strategie clară pe termen lung, că multe documente se întocmesc și se adoptă fără consultarea beneficiarilor cărora li se adresează  și că personalul din învățământul preuniversitar este supus unor abuzuri ce decurg din nerespectarea legislației în vigoare.

                                         Biroul Operativ al S.L.S.Î.P. Constanța,

                                                  Președinte,

                                  Prof. Mitică Iosif

 

În urma semnalelor primite de la organizațiile județene, conducerea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ a transmis Ministerului Educației Naționale, în regim de urgență, Adresa 529  din 27.05.2014 referitoare la disfuncționalitățile care ar putea interveni prin aplicarea Procedurii nr.646 / 06.05.2014 privind activitatea comisiilor implicate în evaluările  elevilor claselor a II-a, a IV-a și a VI-a.

Urmare a intervenției federației noastre,  în cursul zilei de azi, 27.05.2014, M.E.N. a comunicat inspectoratelor școlare județene precizarea că fiecare unitate de învățământ are latitudinea de a-și organiza orarul ținând cont de faptul că programul canalului de comunicații, deschis între orele 5.00-7.00, permite acest lucru.

                                                                    Biroul Operativ al S.L.S.Î.P.,

                                                                               Președinte,

                                                                         Prof. Mitică Iosif

290144Dragi colegi,

Vă anunț cu bucurie că am reușit să definitivăm oferta turistică pentru petrecerea concediului dumneavoastră de odihnă în perioada vacanței de vară a anului  2014. După cum v-am obișnuit deja, ne-am străduit să acoperim zone cât mai diverse, interesante și căutate ale țării, precum și nevoia de a îmbina odihna cu tratamente medicale de specialitate (acolo unde este cazul). Nu am neglijat nici aspectele legate de raportul calitate-preț.

Vă rog să popularizați aceste oferte în rândul colegilor noștri – membri de sindicat – salariați activi dar și pensionari din învățământ.

Relații și rezervări la telefon: 0241617022, 0341803557, 0341803558, în intervalul 8.00-16.30.

În speranța că veți găsi utilă și atractivă  LISTA DE STATIUNI și serviciile turistice, vă urez de pe acum:

CONCEDIU PLĂCUT!!!

Prof. Mitică IOSIF,

Președinte al S.L.S.Î.P. Constanța

 

21st Mai, 2014

LA MULȚI ANI!

constantin_-_icoana_constantin_si_elena_1FFiecare clipă a zilei Sfinților Împărați Constantin și Elena să ofere celor sărbătoriți zâmbetele celor dragi, bucuriile unor împliniri mult dorite și buchete de gânduri pentru  starea de bine a sufletului și spiritului.

LA MULȚI ANI!

Biroul Operativ al S.L.S.Î.P.

Analizând stadiul rezolvării problemelor învățământului semnalate prin discuții, negocieri și adrese oficiale înregistrate la guvern, parlament, ministere de către conducerea Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, în data de 7 mai 2014 Colegiul Național al Liderilor F.S.L.Î. a considerat oportună organizarea unor acțiuni de pichetare a instituțiilor statului în zilele de 19 și 20 mai 2014.

Ulterior comunicării acestei hotărâri către organizațiile județene, între F.S.L.Î. și M.E.N. s-a convenit organizarea unei întâlniri între reprezentanții federației și domnul ministru Remus Pricopie pentru ziua de luni, 19 mai 2014.

Considerând că acțiunea de pichetare nu-și va putea produce efectele la nivel local până când nu se finalizează discuțiile la nivel național, Sindicatul Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța anunță suspendarea acțiunii de pichetare a sediului Prefecturii Județului Constanța din ziua de marți,  20.05.2014, programată în intervalul 12.00-14.00.

Mulțumim tuturor celor care au înțeles să răspundă chemării noastre  și să se mobilizeze pentru acțiunea sindicală de pichetare și îi asigurăm că rămânem adepții organizării acțiunilor sindicale colective dacă revendicările noastre nu își vor găsi concretizarea.

                         Biroul Operativ al S.L.S.Î.P.Constanța

În data de 13.05.2014 Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a înaintat Ministerului Educației Naționale o adresă  solicitând  modificarea Calendarului de administrare a evaluărilor naționale având în vedere că în data de 5 iunie – Ziua învățătorului -  nu pot fi programate evaluări ci activități festive conform cu prevederile Legii 289/2007 și cele cuprinse în Contractul Colectiv de  Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar (document atașat – Adresa FSLI Nr.472 ).

Departamentul Relații publice și comunicare

Vă aducem la cunoștinţă  faptul că au fost alocate sumele decurgând din aplicarea Hotărârilor Judecătoreşti câştigate ca urmare a proceselor intentate de S.L.S.Î.P. Constanţa în numele membrilor de sindicat pentru aplicarea Legii nr. 315/2006 (100 euro).

Unităţile de învăţământ care au astfel de sentinţe trebuie să solicite  de la Trezorerie sumele repartizate în data de 23.04.2014. Vă ataşăm tabelul cu repartizarea acestor sume conform documentului care poate fi consultat pe Forumul Inspectoratului Şcolar Judeţean Constanţa, secţiunea Compartiment financiar-contabil (sume repartizate in 23.04.2014)                                                                  

Biroul Operativ al S.L.S.Î.P.

Președinte,

Prof. Mitică Iosif

Categories