12th Dec, 2014

Noutăți salariale

În data de 11.12.2014, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, prof. Simion Hancescu, a participat la ședința de Dialog Social de la Ministerul Finanțelor Publice unde s-au discutat mai multe proiecte de acte normative, cele mai importante fiind Proiectul Legii Bugetului de Stat pentru anul 2015 și Proiectul de OUG privind salarizarea pentru anul viitor.

Proiectul ordonanței privind salarizarea din anul 2015 cuprinde creșterea salarială din învățământ pentru personalul didactic prevăzută în Acordul semnat de sindicate și guvern în luna octombrie (5% de la 1 martie 2015 și 5% de la 1 septembrie 2015).

La aceeași întâlnire președintele a solicitat corectarea articolului ordonanței privitor la decontarea navetei din care a fost omis personalul didactic auxiliar.

Proiectul Legii Bugetului de Stat pentru 2015 are prevăzute și sumele pentru plata sentințelor care ar fi urmat să fie achitate în 2016 dar care se preconizează a intra în plată în prima parte a anului 2015.

Informăm că și personalul nedidactic va beneficia de două măriri conform H.G. 1091 / 10.12.2014 ca urmare a creșterii salariului minim brut pe țară la 975 lei începând cu 1 ianuarie 2015 și la 1050 lei începând cu 1 iulie 2015.

 Departamentul Relații publice și comunicare

Fideli credinței că, pentru îmbunătățirea statutului și a imaginii personalului din învățământul preuniversitar din România, trebuie să acționăm ținând cont de nevoile colegilor noștri din sistem, inclusiv de cele referitoare la formarea profesională continuă, joi, 05.12.2014, în Sala Atlas 1 a Hotelului Radisson BLU din București, reprezentanții Federației Sindicatelor Libere din Învățământ au organizat un nou eveniment de mare impact: Conferința Internațională ,,Dezvoltarea dialogului social în sectorul educație – securitatea și sănătatea în școli, o condiție necesară pentru o educație de calitate”, punctul final al unui amplu proiect finanțat prin Programul Norvegian de Cooperare pentru România (Norway Grants). În cadrul proiectului ,,Dezvoltarea structurilor de dialog social în sectorul educație”, la nivelul întregii țări, pe regiuni de dezvoltare, a fost derulat programul de formare continuă ,,Cultura sănătății și securității muncii”, un program modular gratuit, de 80 de ore, acreditat de Ministerul Educației Naționale prin O.M.E.N. nr. 5550/2013, dotat cu 20 de credite profesionale transferabile, adresat membrilor de sindicat și realizat prin stagii non-disciplinare.

Amploarea și importanța acestui efort al F.S.L.Î. și al organizațiilor sindicale afiliate sunt demonstrate atât de cifre (formarea în problematica SSM a 690 de angajati ai sistemului de învățământ preuniversitar de stat, consilierea a cca. 660 de unități/instituții de învățământ, elaborarea și tipărireaîn premieră în Româniaa unui Ghid pentru unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar de stat pentru asigurarea sănătății și securității muncii și a unui Studiu privind securitatea și sănătatea în muncă în școlile și grădinițele din România) cât și de numele celor care au onorat, cu prezența și intervențiile lor, activitatea din  05.12.2014: Simion Hancescu - Președinte al F.S.L.Î., Iacob Baciu, Președintele C.S.D.R. (promotorul proiectului), Remus Pricopie, Ministrul Educației Naționale, Excelența Sa Doamna Tove Bruik Westberg - Ambasador extraordinar și plenipotențiar al Regatului Norvegiei, Tudor Prisecaru, Secretar de Stat – M.E.N., Ecaterina Andronescu, Senator – Președinte al Comisiei pentru Învățământ din Senatul României, Liviu Marian Pop - Senator-Președinte al Comisiei pentru Muncă din Senatul României, Șerban Iosifescu - Președinte al Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar, Kounka Damianova - Președinte al Comitetului Permanent pentru Egalitate, din cadrul Comitetului sindical European pentru Educație (E.T.U.C.E.) ș.a.

În cazul Regiunii Sud-Est (Brăila, Buzău, Constanța, Galați, Tulcea, Vrancea), de acest program de formare continuă – început în ianuarie 2014, încheiat în noiembrie 2014, coordonat de către prof. Mitică Iosif – Președinte al S.L.S.Î.P. Constanța – au beneficiat aproximativ 85 de angajați și tot atâtea unități/instituții de învățământ preuniversitar de stat, 57 dintre aceștia fiind din județul Constanța.

Închei prin a le mulțumi tuturor colegilor noștri care au încredere în munca noastră, o apreciază la adevărata sa valoare și care au înțeles că, înainte de orice, sindicatul înseamnă SOLIDARITATE !!!

                                                                                                                                                     Președinte,

Prof. Mitică Iosif

5th Dec, 2014

Sfântul Nicolae

Sfântul Nicolae să dăruiască sărbătoriților săi zâmbetele unei zile împlinite, bucuriile unei vieți liniștite și căldura sentimentelor celor apropiați lor!

LA MULȚI ANI!

1st Dec, 2014

La mulți ani, România!

An de an, pe 1 Decembrie, ne bucurăm că ne-am născut români.

E momentul în care simțirea românească este mai profundă,  inima noastră devine roș-galben-albastră și gândurile noastre urmează un anume contur – conturul României. Dragilor noștri români,

LA MULȚI ANI!

28th Nov, 2014

Sfantul Apostol Andrei

La cumpana dintre anotimpuri, cand caderea frunzelor toamnei incepe sa se intrepatrunda cu cernerea fulgilor de nea, “cel dintai chemat”, Sfantul Apostol Andrei isi traieste nemurirea prin toti cei botezati asemeni lui.

Iubirea, bunatatea si ocrotirea lui  sa intre in toate casele, sufletele si familiile celor sarbatoriti!

LA MULTI ANI!

 

Comunicat AGERPRES

Bucureşti, 13 nov /Agerpres/ – Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a anunţat, joi, că nici un profesor nu va returna banii din subvenţia de 150 de euro, potrivit unui comunicat de presă remis AGERPRES.

 ’Ministerul Fondurilor Europene dezminte informaţiile apărute în presă în ultima perioadă: cadrele didactice nu vor înapoia niciun ban din subvenţia de 150 de euro (aproximativ 700 de lei). Proiectul aprobat în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane respectă toate regulile europene’, informează comunicatul citat.

 Conform procedurilor în vigoare, informează MFE, implementarea acestui proiect va fi asigurată de Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitate de beneficiar al proiectului, iar verificarea implementării va fi efectuată de Ministerul Fondurilor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, după ce beneficiarul proiectului va solicita rambursarea cheltuielilor.

 Ministerul Fondurilor Europene precizează că ‘fondurile europene alocate României nu sunt folosite în scop electoral şi face un apel public să fie oprite dezinformările şi manipulările cu caracter electoral‘.

 AGERPRES:13.11.2014 ora 16:53

Departamentul Relații publice și comunicare

În ziua de 12 noiembrie 2014, Curtea Constituțională a României a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor Legii învățământului nr.84/1995, art.9 alin(2) teza întâi și ale Legii educației naționale nr.1/2011, art.18 alin.(2) teza întâi care prevede că: La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinților sau tutorelui legal instituit pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de religie. (…).

Decizia este definitivă și general obligatorie urmând a fi publicată în Monitorul Oficial al României.

Departamentul Relații publice și comunicare

Biroului Operativ al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ

Domnului președinte Simion Hancescu

Domnule președinte,

În perspectiva derulării simulărilor pentru clasele a VIII-a, a XI-a și a XII-a sau a Evaluării Naționale pentru clasele a II-a, a IV-a și a VI-a în anul școlar 2014-2015, pentru a evita repetarea unor situații nefirești care, în anul școlar anterior, au afectat viața personală și activitatea profesională a întregului personal didactic implicat în desfășurarea acestor examene, vă supun atenției câteva aspecte sesizate prin memorii pe care le voi atașa ca anexe ale acestui document:

-          personalul didactic nu a fost degrevat de celelalte activități zilnice, ajungându-se în multe cazuri la afectarea tuturor activităților școlare din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, dar și la încălcarea gravă a prevederilor Legii nr. 1/2011-Legea Educației Naționale (art. 262), ale Codului Muncii (art. 111-138) și ale C.C.M.U.N.S.A.Î.P. (art. 15-22) referitoare la durata timpului de muncă, a timpului de odihnă și a muncii suplimentare;

-          personalul didactic implicat nu a fost remunerat pentru munca suplimentară impusă de calitatea de membru al comisiilor de organizare și desfășurare a examenelor (președinte, secretar, membri);

-          personalul didactic implicat a fost nevoit să facă față unui volum foarte mare de muncă, comparativ cu obligațiile și așa împovărătoare ale programului obișnuit de lucru;

-          Procedura nr. 646/06.05.2014, elaborată de către Direcția Generală de Educație și Învățare pe Tot Parcursul Vieții, Direcția Generală Management, Resurse Umane și Rețea Școlară și Centrul Național de Evaluare și Examinare, a impus prezența în școli a membrilor comisiei încă de la ora 5oo (cinci) a.m., fără a ține cont de faptul că unii membri ai acestor comisii erau obligați să facă naveta, iar mijloacele de transport în comun își începeau programul abia la ora 600(șase)  a.m.; mai mult decât atât, în unele cazuri, cadrele didactice care au avut calitatea de evaluatori au fost obligate să facă naveta în alte centre de evaluare, plătind din bugetul propriu contravaloarea navetei;

-          multiplicarea testelor a presupus timp, un volum mare de muncă și un efort financiar suplimentar pentru bugetul și așa destul de sărac, motiv pentru care, în foarte multe cazuri, soluția conducerii unităților de învățământ preuniversitar de stat a fost apelul la părinții elevilor supuși acestor evaluări;

-          testele au fost elaborate și aplicate eronat, dacă ne raportăm la complexitatea lor, la nivelul dezvoltării psiho-somatice, timpul de lucru pe care l-au avut la dispoziție elevii și momentul administrării (02.06.2014, adică imediat după sărbătorirea Zilei Internaționale a Copilului, pentru clasa a II-a, proba Scris-Citit-Limba Română);

-          mai mult decât atât, evaluarea la proba Limbă şi comunicare pentru clasa a VI-a, s-a desfășurat pe data de 05.06.2014, obligându-i pe mulți dintre colegii noștri să presteze activități specifice contractului individual de muncă și ale fișei postului, deși,  potrivit Legii nr. 289 din 29 octombrie 2007, privind instituirea Zilei Învățătorului, în această zi, an de an, ar trebui organizate manifestări festive educaţionale, cu caracter naţional, apolitic şi cultural, în toate unitãţile de învãţãmânt de stat, particulare şi confesionale din sistemul românesc, prilej cu care Ministerul Educaţiei Naționale şi alte instituţii abilitate ale statului ar trebui să acorde premii, distincţii, medalii şi titluri onorifice cadrelor didactice şi elevilor, pentru merite deosebite;

-          în legătură cu zilele de 5 (cinci) iunie- Ziua Învățătorului și 5 (cinci) octombrie-Ziua Mondială a Profesorilor-World Teachers’ Day/Journee Mondiale des Enseignants (așa cum este specificat pe site-ul oficial al U.N.E.S.C.O. (Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură, și nu cum voit greșit se perpetuează la nivelul M.E.N. și în mass-media românească, Ziua Mondială a Educației): cred că firesc ar fi ca aceste zile să fie cu adevărat zile de sărbătoare pentru oamenii școlii, zile în care să fie prețuiți, omagiați, premiați pentru valoarea și importanța muncii pe care o depun pentru societatea românească în întregul său, ar trebui să fie zile libere chiar, nicidecum zile în care sunt obligați să muncească din răsputeri fie pentru derularea programului zilnic obișnuit, fie pentru organizarea a tot felul de activități extrașcolare, serbări și festivități.

Acestea sunt principalele motive pentru care, în numele colegilor noștri, membri de sindicat, vă rog, domnule președinte, să interveniți pe lângă factorii de decizie din Guvernul României, din Ministerul Educației Naționale, pentru a evita repetarea acestor situații nefirești, abuzive în anul școlar 2014-2015 și în anii școlari care vor urma.

Cu deosebit respect,

Prof. Mitică IOSIF

Președinte al S.L.S.Î.P. Constanța

12th Nov, 2014

Comunicat

În data de 11 noiembrie 2014, a avut loc, la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța, Conferința Județeană a Liderilor Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța.

În deschiderea lucrărilor conferinței a fost invitat domnul inspector școlar general, prof.dr. Răducu Popescu. În intervenția sa a făcut câteva referiri la aspecte de actualitate din preocupările specifice instituției pe care o conduce și a răspuns unor neclarități sau nemulțumiri ale unor lideri sindicali.

Pe parcursul lucrărilor ședinței ordinare au fost prezentate liderilor grupelor sindicale informări privind activitatea sindicală națională și județeană din ultimele luni, s-au clarificat o serie de aspecte legate de ultimele documente elaborate de guvern și ministerul educației și s-au făcut precizări importante privind demararea unei noi acțiuni în instanță pentru alte drepturi financiare.

În partea finală a conferinței membrii Biroului Operativ au răspuns întrebărilor sau solicitărilor formulate de liderii grupelor sindicale.

Departamentul Relații publice și comunicare

Președinte S.L.S.Î.P.,

prof. Mitică Iosif

 

27th Oct, 2014

La mulți ani!

Tuturor sărbătoriților ale căror nume de botez este cel purtat de Sfinții Dimitrie , Izvorâtorul de Mir și Cuviosul Dimitrie Basarabov vă dorim să vă bucurați de prosperitate și trăiri cu rezonanțe de fericire, liniște și împăcare cu sine și cu cei din preajmă.

LA MULȚI ANI!

Biroul Operativ al S.L.S.Î.P.                                                                 Președinte,

                                                                      Prof. Mitică Iosif

Categories