22nd Mar, 2010

Fără cataloage

Conform calendarului comun al federaţiilor din învăţământ, S.L.S.I.P. Constanţa  recomandă sindicaliştilor ca, începând din 22.03.2010, să nu mai completeze documentele oficiale cu rezultatele (note, calificative) obţinute de elevi la evaluări. Acestea vor fi înregistrate doar în caietul dirigintelui , învăţătorului sau profesorului, urmând a fi comunicate periodic elevilor şi părinţilor.

Biroul Operativ S.L.S.I.P.

Responses

Batrinii, personalitati sau nu, pot ranime in invatamint prin sistemul de plata cu ora sau contracte anuale ce pot fi reinnoite. Pot continua sa desfasoare activitate de cercetare si publicare cu atit mai mult cu cit sunt degrevati de incarcatura birocratica.In schimb, in contextul in care accesul in invatamintul superior este blocat prin justificarea ca nu sunt bani pentru a introduce inca un post de asistent sau de lector in statul de functii, o serie de tineri posibil la fel de valorosi, dintre care unii au probat acest lucru prin cercetarea de doctorat si publicatii importante, ramin de la bun inceput inafara sistemului.Aici este vorba si de un sistem de solidaritate intergenerational, intr-un context global nefavorabil invatamintului public.

Leave a response

Your response:

Categories