9th Iun, 2011

Plata pentru implicarea personalului didactic la examenele elevilor

Pentru plata participării personalului didactic în comisiile pentru evaluarea naţională a elevilor claselor a VIII-a, examenul naţional de bacalaureat şi examenele de absolvire/certificare a competenţelor profesionale pentru învăţământul liceal, profesional şi postliceal – sesiunile anului 2011 ca şi plata pentru comisiile de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012 puteţi consulta ordinele de ministru ataşate ordin%20plata%20admitere şi ordin%20plata%20pentru%20bacalaureat

Postat, secr.executiv, Mihaela Caterinici

Leave a response

Your response:

Categories