25th Oct, 2012

Comentarii comune ale Comisiei Europene și FMI pe modificarea legii dialogului social

ROMÂNIA
Proiect de Ordonanta de urgenta pentru modificarea Legii 62/2011 privind dialogul social
Comentarii comune ale Comisiei Europene și FMI
12 octombrie 2012

Comentarii  generale:

 • Am primit proiectul de Ordonanta de Urgenta revizuit (versiune: August 28, 2012), care își propune să modifice Legea 62/2011 privind dialogul social. Înțelegem că prezentul proiect a fost pregătit de către confederațiile sindicale reprezentative la nivel național și de către patru confederațiile patronale doar. Având în vedere importanța  Legii 62/2011 pentru relațiile de muncă din România, care întruchipează o reformă cheie, credem că este inadecvat să se modifice această lege printro ordonanță de urgență și considerăm că este extrem de important  să parcurgă procesul legislativ normal, care asigură o pregătire aprofundată și de consultare corespunzătoare a tuturor partenerilor sociali, inclusiv toate organizațiile patronale reprezentative  la nivel național.
 • Pe baza acordurilor existente cu Comisia Europeană și FMI și în conformitate cu discuțiile aprofundate pe un proiect anterior de Ordonanța de urgență care au avut loc în timpul misiunii FII în România în luna august 2012, cerem insistent ca autoritățile să limiteze orice modificări aduse Legii 62/2011 pentru revizuirile necesare pentru a aduce legea în conformitate cu convenții fundamentale ale OIM.

Comentarii privind negocierea colectivă critice pentru a asigura conformitatea cu programul:

 • Acordurile colective naționale: reintroducerea acordurilor naționale colective de muncă cu riscuri de extensie automate erga omnes rezultând un decalaj între salarii și evoluțiile productivității firmelor, sectoarelor și ocupațiilor. Cerem insistent ca autoritățile să se asigure că acordurile colective naționale nu conțin elemente legate de salarii și / sau de a inversa progresele realizate cu Codul Muncii adoptat în luna mai 2011 (de exemplu: reglementarea timp de lucru).
 • Acorduri colective sectoriale: proiectul de lege abroga criteriile numerice existente pentru înregistrarea contractelor colective de muncă și le înlocuiește cu criteriile numerice pentru extinderea acestora (art. 133). Cerem insistent ca autoritățile să se asigure că pragul de 50% din numărul total de salariați din acest sector se referă fie  doar la patronate  sau la ambele: sindicate și patronate.
 • Negocierea colectiva a salariilor in sectorul bugetar: dacă se efectuează modificări la capitolul 4 – care reglementeaza negocierea colectivă în sectorul public, trebuie să se asigure garanții corespunzătoare ca evoluția salariilor din sectorul public sa sie aliniata cu productivitatea și prudența bugetară
 • Negocierea anuală obligatorie: Obligația de a desfășura negocieri colective anual, precum și obiectul pre-definit de negociere, duce la costuri de tranzacție inutile, în special pentru întreprinderile mici (art. 129). Cerem insistent autorităților să elimine obligația de a negocia anual și să o înlocuiască cu o obligație de a începe negocierile colective înainte de expirarea contractelor colective de muncă.

Alte comentarii:

 • Conflictul de munca: Suntem îngrijorați de slăbirea procedurilor în legislația existentă, care sunt menite să evite proliferarea grevelor (art. 183, 186, 195, 197, 203 și 205).
 • Reprezentanții sindicatelor: Vă recomandăm să se limiteze numărul de reprezentanți aleși și numiți  protejati în temeiul art. 10 la un număr și interval de timp corespunzător.
 • Contribuții la sindicate și patronate: Dacă o obligație pentru angajatori de a retine contribuția membrilor de sindicat este introdusa, recomandăm insistent autorităților să fie condiționată de aprobarea scrisa a salariatului (Art. 24). În plus, subliniem riscurile pe care dispoziția de a face taxele plătite de către organizațiile patronale deductibile din impozitul pe venit (Art. 68) ar impune o povară inutilă fiscală asupra societății.

Evaluari pozitive:

 • contractele colective de muncă la nivel de unitate: Salutăm măsurile care conduc la deblocarea negocierilor colective la nivel de unitate, cum ar fi criteriile de stabilire a acestora (5 în loc de 15 de angajați; articolul 3.) Și reprezentativitatea lor (35 la suta in loc de 50 la sută; art 51). Salutăm, de asemenea, retragerea  cerinței ca toate părțile care au dreptul să participe la negocieri trebuie să semneze o convenție colectivă, în special cele care nu intunesc criteriile de reprezentativitate (art. 146).

Clarificari:

 • Pentru a evita confuziile, ar fi util să se clarifice terminologia la începutul proiect de lege propus asa cum se regaseste  în legislația actuală la Capitolul 1.
 • Vă rugăm să furnizați o descriere mai detaliata a articolului 129 alineatul (5a-k): pot partenerilor sociali reprezentativi la nivel național stabili salariul de bază și / sau a coeficienților de salarizare?
 • Contracte colective sectoriale, în cazul în care criteriile de extindere la art. 133 nu sunt îndeplinite, se aplică numai societăților care sunt afiliate la organizațiile sau, de asemenea, la societățile care nu sunt afiliate la angajatorilor semnatare patronale semnatare, organizații, dar angajeze lucrători care sunt membri de sindicat?
 • Introduceţi text ori o adresă de site web sau traduceţi un document.
 • Anulaţi
 • Exemplu de utilizare a termenului „”:
 • tradusă în mod automat de Google
 • Alpha
 • Articolul 143 din legea existentă prevede că punerea în aplicare a contractelor colective de muncă înregistrate la nivel de sector poate fi prelungit prin ordin emis de ministru, sub rezerva aprobării de Consiliului Național Tripartit, la cererea tuturor părților semnatare. În proiectul de ordonanță, art. 133 reglementează condițiile în care contractele colective de muncă la nivel sectorial poate fi extins la parti  non-semnatare. Vă rugăm să clarificați dacă această extensie continuă să fie  reglementata prin ordin emis de ministru, sub rezerva aprobării de Consiliului Național Tripartit.
 • Observăm că în Capitolul 4 partile participante la negocierile colective de muncă și reprezentarea acestora în sectorul public dîn legea existentă este în întregime abrogată în proiectul de ordonanță. Cu toate acestea, unele dintre dispozițiile Capitolului 4 pot fi acum găsite în alte părți ale proiectului de ordonanță, inclusiv în art. 128 și art. 133. Vă rugăm să dezvoltati motivele pentru care Capitolul 4 a fost abrogat și dacă intenția este de a face modificări la premiza că salariile din sectorul public pot fi reglementate numai prin negociere colectivă în limitele stabilite de lege (a se vedea art. 138 din legea existentă) .
 • proiect de ordonanță nu se referă la art. 180 din legislația actuală, sugerând astfel faptul că articolul rămâne neschimbat, cu toate acestea, având în vedere faptul că conținutul acestuia apare în art. 182 din proiect, se pare că art. 180 a fost abrogată. Probleme similare există pentru articole 165-174, 178-180, 187, 189 și 191.
 • traducerea în limba engleză a articolului propus 92 pare să sugereze că dimensiunea CES este redusă la 30 de participanți, care poate nu a fost conforma.

Postat, secr.executiv Mihaela Caterinici

Responses

Foarte curios. Cea ce am vazut pe pagina dvs. despre S I N V » Comentarii comune ale Comisiei Europene ?i FMI pe modificarea legii dialogului social m-a surprins placut. Va felicit pentru dezvoltarea sinv.ro, care e un site care merita cunoscuta.

Leave a response

Your response:

Categories