17th Ian, 2013

Ordonanță de modificare a legii învățământului

La finalul anului 2012 Guvernul României a emis OUG nr. 92 / 18.12.2012, ordonanță având ca obiectiv modificarea Legii Educației Naționale nr.1 / 2011 cât și luarea unor măsuri în domeniul plății sumelor prevăzute prin hotărâri judecătorești:   OUG nr. 92.2012 modificari LEN

Postat, secr.executiv Mihaela Caterinici

Leave a response

Your response:

Categories