27th Aug, 2014

Un nou stagiu de formare în domeniul S.S.M. pentru anul școlar 2014-2015

Stimați colegi,

Am marea satisfacție de a vă anunța posibilitatea reluării Programului de formare continuă ,,Cultura sănătății și securității în muncă”, din cadrul Proiectului Dezvoltarea structurilor de dialog social în sectorul educație, un program de formare modular derulat de către F.S.L.Î. și organizațiile sindicale județene afiliate (în cazul nostru, S.L.S.Î.P. Constanța), realizat prin stagii non-disciplinare, acreditat de Ministerul Educaţiei Naționale prin OMEN nr.5550/2013, însumând 80 de ore (din care 15 ore de teorie, 53 de ore de aplicații prectice, 6 ore de evaluare continuă și 6 ore de evaluare finală), cu 20 de credite.

Principalul scop al acestui program de formare este susţinerea procesului de îmbunătăţire a sistemului naţional de educaţie şi formare profesională, prin crearea unui climat de siguranţă a elevilor şi a personalului şcolii.

Detalii despre graficul modulelor de formare, condițiile pentru înscrierea candidaților și documentele-anexă le găsiți în attachement ( Conditii inscriere curs formare SSM E III 2014Anexa nr.1, Cerere inscriere cursAnexa nr.2, Scrisoare de motivatieAnexa nr.3, CV Europass modelAnexa nr.4, Adeverinta sindicatAnexa nr.5, Adeverinta unitate de invatamant )

Președinte al Sindicatului Liber al Salariaților din Învățământul Preuniversitar Constanța

Prof. Mitică IOSIF

Responses

Pe ce criterii se face selecția ?

Dupa criteriile impuse de regulamentul publicat.

Leave a response

Your response:

Categories