12th Mar, 2015

Adresă către Guvernul României

În urma sesizării unor organizații sindicale județene afiliate F.S.L.Î. privind situații în care autoritățile publice locale încalcă Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr.186/2014, O.U.G. 83/2014 (art.35, alin.1-7) și Circulara M.F.P. nr.415675/24.02.2015, refuzând să plătească drepturile de natură salarială stabilite prin hotărâri judecătorești invocând insuficiența fondurilor alocate, Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a înaintat Guvernului României, Domnului Prim-ministru Victor-Viorel Ponta, adresa nr. 153/11.03.2015.

Prin acest document se adresează rugămintea de a se dispune efectuarea unor verificări pentru a se stabili cine se face vinovat de încălcarea obligativității efectuării acestor plăți cât și luarea unor măsuri pentru soluționarea imediată a acestor situații.

Departamentul Relații publice și comunicare

Președinte,

Prof. Mitică Iosif

Leave a response

Your response:

Categories