18th Mar, 2015

Adresa M.F.P. și M.E.C.Ș. către primari

După insistentele demersuri ale Federației Sindicatelor Libere din Învățământ la nivelul Ministerului Educației și Cercetării Științifice, al Ministerului Finanțelor Publice și al structurilor asociative ale administrațiilor locale privind deblocarea situațiilor în care unele autorități locale nu au efectuat plata drepturilor salariale obținute prin hotărâri judecătorești, încălcând Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, O.U.G. nr. 83/2014 (art. 35, alin, 1-7) și Circulara M.F.P. nr. 415675/24.02.2015, ministerul finanțelor și cel al educației au transmis către primari adresa nr. 415993/13.0.,2015.

După argumentația juridică și mențiunea că orice întârziere atrage după sine cheltuieli suplimentare cu impact asupra deficitului bugetar, documentul se încheie cu următoarea precizare:

Din aceste considerente este necesar să dispuneți de urgență măsurile ce se impun astfel încât personalul din unitățile de învățământ special și din centrele de resurse și asistență educațională, precum și din învățământul preuniversitar de stat să poată beneficia în luna martie 2015 de plata primelor două tranșe din sumele ce trebuiesc plătite în acest an. Documentul este semnat de miniștrii celor două instituții, Sorin Mihai Cîmpeanu și Darius-Bogdan Vâlcov.

Chiar dacă la nivelul județului Constanța nu avem semnale că ar fi situații de neefectuare a acestor plăți, conform legii,  facem publică acțiunea federației inițiată în sprijinul organizațiilor sindicale județene afectate.

Departamentul Relații publice și comunicare

Președinte,

prof. Mitică Iosif

 

Leave a response

Your response:

Categories