24th Mar, 2015

Convocarea Conferinței Județene a Liderilor S.L.S.Î.P.Constanța

Consiliul  Director al Sindicatului Liber al Salariaţilor din Invăţământul Preuniversitar Constanţa, în temeiul art. 14 alin. (4) și (5) din Statutul S.L.S.Î.P., convoacă întrunirea Conferinţei Judeţene a Liderilor  Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa în data de 31 martie 2015, ora 1100, la  Casa de Cultură a Sindicatelor  din Constanţa.

În conformitate cu art. 14 alin. (1) din Statutul Sindicatului Liber al Salariaţilor din Învăţământul Preuniversitar Constanţa, la întrunirea Conferinţei Judeţene a Liderilor  Sindicatului Liber al Salariaţilor au obligația de a participa toți liderii grupelor sindicale.

Ordinea de zi :

  1. Informări de actualitate privind activitatea sindicală de la nivel județean și național;
  2. Raport privind execuția bugetară pe anul 2014;
  3. Sectorizarea grupelor sindicale – membrii Biroului Operativ,  ai Consiliului Director;
  4. Regulamentul de Organizare și Funcționare al S.L.S.Î.P Constanța;
  5. Diverse.

Consiliul Director al S.L.S.Î.P.

Leave a response

Your response:

Categories