13th Mar, 2015

FSLI se adresează structurilor asociative ale administrațiilor locale

Refuzul, în unele județe, de efectuare a plății drepturilor salariale din învățământul preuniversitar, obținute prin hotărâri judecătorești, în luna martie, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, O.U.G. 83/2014 (art. 35, alin. 1-7) și Circulara M.F.P. nr. 415675/24.02.2015 a determinat demersul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ de a se adresa, în data de 11.03.2015,  Guvernului României, Domnului Prim-ministru Victor-Viorel Ponta, în vederea efectuării unor verificări privind asigurarea fondurilor necesare și rezolvarea situațiilor de restanțe.

În același sens, în data de 12.03.2015, F.S.L.Î. a înaintat și Asociației  Comunelor din România adresa 160/12.03.2015, Asociației Municipiilor din România adresa 161/12.03.2015 și Asociației Orașelor din România adresa 162/12.03.2015, solicitând sprijinul pentru soluționarea cât mai rapidă a acestor situații.

Departamentul Relații publice și comunicare

Președinte,

Prof. Mitică Iosif

Leave a response

Your response:

Categories