1st Apr, 2015

Comunicat de presă

Ieri, 31.03.2015, în prezența a 130 de reprezentanți ai Grupelor sindicale, s-a desfășurat, la Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța, Conferința Județeană a Liderilor S.L.S.Î.P. Constanța, având pe ordinea de zi prezentarea unor informații de actualitate referitoare la activitatea sindicală la nivel local și național, prezentarea și aprobarea Raportului privind activitatea financiar-contabilă pe anul 2014, discutarea unor detalii privind Regulamentul de organizare al S.L.S.Î.P și eficientizarea activității prin sectorizarea grupelor sindicale.

La lucrările  conferinței au participat și invitați speciali: Domnul Senator Liviu Marian Pop – Ministru delegat pentru Dialog Social, Domnul Simion Hancescu – Președinte al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Domnul Ioan Țenț – Prim – vicepreședinte al F.S.L.Î.,  Doamna Irinela Nicolae – Inspector Școlar General Adjunct, delegată din partea Inspectoratului Școlar Județean Constanța.

Într-o discuție liberă și deschisă cu participanții, în prezența reprezentanților mass-media, invitații au răspuns numeroaselor întrebări ale liderilor grupelor sindicale, generate de actele care vizează organizarea și funcționarea învățământului preuniversitar, de supraîncărcarea programelor școlare, a efectivelor la clasă, a multitudinii de documente ce se cer completate, la probleme de natură salarială sau referitoare la bugetele alocate pentru materialele necesare bunei desfășurări a activității la clasă.

Departamentul Relații publice și comunicare

Președinte,

Prof. Mitică Iosif

Leave a response

Your response:

Categories