6th Apr, 2015

Zile libere de Paști

Vă reamintim faptul că, în conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar, înregistrat la Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, sub nr. 1483/13.11.2014 și publicat în Monitorul Oficial Partea a V-a nr. 5 din 26.11.2014, articolul 28, alineatul (4), prima, a doua și a treia zi de Paști sunt zile libere nelucrătoare. În aceste condiții, pentru angajații din unitățile/instituțiile de învățământ preuniversitar din județul Constanța, aparținând cultelor romano-catolic, greco-catolic și protestant, zilele de 6 și 7 aprilie 2015 sunt zile nelucrătoare. Pentru angajații care aparțin cultului ortodox, zilele de 13 și 14 aprilie 2015 vor fi zile nelucrătoare.  

În cazul în care, din motive justificate, nu se acordă aceste zile libere, salariații beneficiază, pentru munca prestată în zilele de sărbătoare legală, de un spor la salariul de bază de 100 % din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru, așa cum prevede  articolul 28, alineatul (5), din Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar.

Președinte,

Prof. Mitică IOSIF

Leave a response

Your response:

Categories