Legislaţie/Reglementări MEN

Ordin privind echivalarea pe baza ECTS/SECT sesiunea 2014-2015  Ordin echivalare studii

LEN 1/2011  – modificarea art. 253 OUG 16 din 2014 modificare art. 253 L 1.2011

Mișcarea personalului didactic în anul școlar 2014-2015: OMEN 5451_2013  ,  Metodologie mobilitate de personal didactic 2014-2015  ,  _OMEN_3080_2014_modificare_si_completare_OMEN_5451  ,  CALENDAR-nou

Legea 1 / 2014 privind decontarea cheltuielilor de transport pentru personalul didactic auxiliar LEGEA 1- 2014

Legea Educației Naționale actualizată cu ultimele modificări până la finalul anului 2014 LEN 1 din 2011 ACTUALIZATA

Ordonanţă de urgenţă   privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi pentru luarea unor măsuri în domeniul învăţământului publicată în M.O. nr.843/30.12.2013 OUG 117 din 2013

Ordin 5455 / 2013 pentru aprobarea Metodologiei și a criteriilor privind acordarea gradației de merit în învățământul preuniversitar MET.GRAD.MERIT 13-14

Ordin 5294 / 2013 privind Metodologia de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ în anul școlar 2013-2014 MET.EXAM.DEF 13-14

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ NR. 103/14.11.2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice publicată în MONITORUL OFICIAL NR. 703 din 15 noiembrie 2013 OUG 103 salarizare 2014

Hotărârea Nr.871 din 14.11.2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată publicată în MONITORUL OFICIAL NR. 703/15 noiembrie 2013 HG 871 salariu minim

Plata dirigenției, fracțiunilor de normă, ștate prin EDUSAL Nota MEN 28.02.2013

Modificare LEN LIDERUL IN CA

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic 2013-2014 OMECTS 6239_2012

Verificarea stării de sănătate a elevilor OMECTS 6555.2012 examinare sanatate elevi

Degrevare norma pentru functii de conducere OMECTS 6370.2012 degrevare directori gradinite

Metodologie și criterii acordare gradație de merit OMECTS 6211.2012 metodologie gradatie de merit

Metodologie de definitivare în învățământ în 2013 OMECTS 6193.2012 Metodologie ex. national definitivare

Salariile bugetarilor în 2013 OUG nr. 84.2012 masuri fiscal_bugetare 2013

Modificări LEN 1 / 2011 și măsuri pentru plata pe hotărâri judecătorești OUG nr. 92.2012 modificari LEN

Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector Învățământ Preuniversitar cu nr. 59276/ 02.11.2012 în Monitorul Oficial

OG 17 / 23.08.2012 privind plata titlurilor executorii pe 2012 – Monitorul Oficial – plata titluri executorii in 2012

OMECTS 5411 privind efectuarea concediului de odihna pentru personalul didactic din învățământ în documentul Ordin Concediu

Apasă aici pentru ultimele reglementări emise de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

L. 63.2011 salarizare invatamant

L. 62.2011 legea dialogului social

Legea Educatiei Nationale